Start Kontakta oss Länkar

Startsida

 

Regelverket för löner och lönehantering är komplicerat och i ständig förändring. Därför väljer många att överlåta detta arbete till professionella utövare -- Vi kan lön!

Vad kan ToRed göra för dig?

ToRed har specialistkompetens inom löneadministration. Vi ansvarar idag för den totala löneadministrationen för en rad företag. Våra konsulter har en bred och mångårig kompetens inom löneadministration.

Vårt lönesystem täcker behovet av en effektiv löneadministration oberoende av företagets storlek och bransch. Systemet uppfyller såväl myndigheters som företagets krav på löneregistrering, utbetalning och rapportering.

Vi administrerar hela kedjan från uppstart till årsavslut med kontrolluppgifter.
 
I våra tjänster ingår bl.a.:
• Registrering som arbetsgivare hos skattemyndigheten.
• Månatlig lönebearbetning, både tjänstemän och kollektivanställda, inkl. rapportpaket.
• Lönespecifikationer som skickas hem till de anställda
• Skattedeklaration 
• Årsskiftesrutiner
• Reseräkningsadministration
• Statistik till myndigheter
• Pensionsförsäkringar
• Personaladministration
• Övrig konsultation 

 Vad betyder detta för dig?

Överlåter du löneadministrationen till ToRed får du:
 
• en enklare vardag med effektiv lönehantering 
• frigjord tid till att fokusera på kärnverksamheten 
• ständig tillgång till uppdaterad expertis inom löneadministration

En enklare  och mer översiktlig löneadministration hittar du knappast.

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om hur just ditt företag skulle kunna dra nytta av vår kompetens.